Om

Galleri 28 är ett konstgalleri i centrala Kalmar.